Domov místo dávek!

V Česku kvete byznys s chudobou. Parazituje na současném systému dávek na bydlení. Uvrhá statisíce lidí do tíživých životních podmínek, ve kterých je téměř nemožné si psát domácí úkoly, najít důstojnou práci nebo aktivně prožívat stáří. Je hlavní příčinou vzniku ghett a vyloučených lokalit.

Alternativou vůči amorálnímu byznysu s chudobou je sociální bydlení. Stát na něm podle studií ušetří. Peníze, které nyní formou příspěvku na bydlení putují k majitelům předražených ubytoven nebo padají do hracích automatů, se vrátí opět do rukou státu. Svobodným matkám s dětmi, osamělým seniorům a lidem bez přístřeší se zajistí bydlení a podmínky pro plnohodnotný start či návrat do života. Ale přestože jde o vládní prioritu, ČSSD předkládá zákon pozdě a hnutí ANO a zejména ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová přijetí zákona blokují. To je důvod, proč jsme spustili kampaň Domov místo dávek.

Výzva ministryni Šlechtové: Dejte zelenou výstavbě sociálních bytů

Praha, 21.12.2016

Vážená paní ministryně,

obracíme se na Vás v době počínající zimy a blížících se Vánoc kvůli otázce, která nám již mnoho let velmi leží na srdci – v otázce zákona o sociálním bydlení. Novou životní perspektivu má přinést i osobám žijícím trvale na ulici, které jsou právě v tomto období nejvíce ohroženy, a to ohroženy na životech.

Zákon o sociálním bydlení není pouze závazek, který Vaše vláda slíbila obyvatelům České republiky ve vládním prohlášení, je především důležitou normou, která zásadním způsobem ovlivňuje životy obyvatel. Zákon o sociálním bydlení je klíčovým prvkem v posilování stále ohroženější soudržnosti společnosti. Bydlení není výsada, ale podle mnohých právo. V rozvinuté společnosti, jako je ta naše, má mít každý možnost bydlet důstojně.

Dnešní přetrvávající praxe, kdy zůstává čím dál více lidí zcela bez přístřeší nebo bydlí v substandardním bydlení na ubytovnách, je zcela nedůstojná v zemi, jejíž ambicí je patřit mezi nejvyspělejší země světa. Domníváme se, že síla společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své nejslabší a nejohroženější.

Se znepokojením proto sledujeme dosavadní diskusi nad zákonem z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí a konkrétně jsme znepokojeni Vaším vícekrát veřejně vyjádřeným nesouhlasem s tímto návrhem i některými zásadními připomínkami, které Váš rezort uplatňuje v připomínkovém řízení.

Jedním z hlavních argumentů proti přijetí zákona, který předkládá i Váš úřad, je obava, že obcím tento zákon bude sociální politiku nutit proti jejich vůli. Nesdílíme tento názor našich kolegů a kolegyň ze Svazu měst a obcí, rovněž opakovaně vyjádřený. Kdyby obce uměly tento problém vyřešit bez pomoci státu, jistě by to již dávno udělaly. Opak je však pravda.

Vážená paní ministryně Šlechtová, jako zastupitelé a zastupitelky měst a obcí Vás vyzýváme k hledání konstruktivní cesty k úspěšnému přijetí zákona o sociálním bydlení ještě v tomto volebním období.

S pozdravem

Matěj Stropnický, předseda Strany zelených, zastupitel Hlavního města Prahy a Městské části Praha 3

Jana Drápalová, starostka v Brně - Novém Lískovci, magistrátní a krajská zastupitelka

Michaela Petrová, místostarostka v Táboře

Ondřej Syrovátka, místostarosta v Novém Jičíně

Josef Šedlbauer, radní v Liberci

a 45 dalších zastupitelů za Stranu zelených

máme 1742 podpisů
Pomozte nám jich získat 3000

Připojte se k výzvě

Váš e-mail ani telefon nikomu nedáme. Je možné, že vám na něj pošleme informace např. o kampani, ze zasílání se můžete kdykoli snadno odhlásit.

Podpisem výzvy uděluji Straně zelených, IČ: 00409740, se sídlem Senovážné náměstí 994/2, Praha 1 souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem zasílání informací od Strany zelených, a to i elektronickými prostředky.

Co je sociální bydlení?

Sociální bydlení řeší selhání trhu s bydlením. Jde o byty, které se pořizují nebo provozují s využitím veřejných prostředků. Nájemné je v nich regulované a nižší než tržní. Byty se přidělují prostřednictvím sociálních kritérií, nikoli na bázi nabídky a poptávky. Sociální bydlení musí vyhovovat nároku na bezpečný a dlouhodobý domov. Musí být důstojné a nesmí stigmatizovat ty, kteří ho využívají.

Jak a komu může pomoci?

Všechny rodiny s dětmi budou mít své bydlení. Už nebudou existovat situace, kdy děti nemohou zůstávat v rodině kvůli nevyhovujícím bytovým podmínkám. Sníží se počet seniorů a matek samoživitelek, které vynakládají na bydlení nepřiměřeně velkou část svých příjmů. Ubude lidí žijících na ubytovnách a v sociálně vyloučených lokalitách. Klesne počet bezdomovců. Méně lidí bude ohrožených bytovou nouzí.

Kolik lidí ho potřebuje?

V ČR by sociální bydlení potřebovalo kolem 190 tisíc lidí. Tyto domácnosti za střechu nad hlavou vydávají více než 40 procent příjmů a po zaplacení nákladů na bydlení jim nezůstane ani životní minimum. Vyplývá to z loňského zjištění Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Ztráta bydlení by ale kvůli vysokým výdajům a nízkému příjmu mohla hrozit zhruba desetině českých domácností, v nichž žije přes 885 tisíc dospělých a dětí. Podle ministerstva práce činily výdaje úřadů práce na příspěvek a doplatek na bydlení loni 12,3 miliardy korun.